- Sportmassage en verzorging bij opleiding sportmassage Groningen (2003 t/m 2004)

- Manueel praktizijn bij Dutch Bodywork Academy (2004 t/m 2010)

- HBO Medische Basiskennis(MBK) volgens PLATO normen bij Conamore


Tijdens en na deze periode zijn er ook nog diverse scholingen gedaan en worden er tot op heden
volgens MBK PLATO nascholingen gevolgd, er wordt over een periode van 5 jaar gekeken of er een
verplicht aantal uren aan scholing of nascholing is gedaan. De beroepsvereniging NVST houdt
toezicht op het voldoen aan deze eisen.


Intervisie bijeenkomsten hoort ook bij het geheel, 2 x per jaar komen er collega’s uit de omgeving bij
elkaar om casussen en inzichten te delen en daarover te sparren tijdens de bijeenkomst.


Periodiek wordt Massage therapie Vlagtwedde gevisiteerd door een extern visitatie bureau.
De beroepsvereniging ontvangt het rapport en monitort eventuele verbeterpunten.